Thai Text Parser
How does it work?
ข้อมูลนำเข้า

ประโยคหรือย่อหน้าภาษาไทยใดๆ

ประมวลผล

AI จะทำการตัดประโยคและทำการแจกแจงรูปประโยคภาษาไทย อัตโนมัติ

ผลลัพธ์

ผลการแจกแจงประโยคตามหน้าที่ของคำประธาน กริยา กรรม คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ ในประโยคนั้น พร้อมความสัมพันธ์ ระหว่างคำแสดงผลเป็นกราฟหรือ JSON Format

Thai Text Parser Features
 • แจกแจงรูปประโยคภาษาเป็นโครงสร้างต้นไม้จากตัวอย่างในฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว • แจกแจงรูปประโยคภาษาไทยได้อย่างแม่นยำถึง 93% Average F1 Score (5-fold cross validation) • สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 วินาที โดยเฉลี่ย • Use Case
  usecase  ทดลองใช้งาน

  ตัวอย่างข้อความที่ใช้ทดสอบ
  - ชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมนับพันเดือนร้อนหนัก
  - วันนี้มีอากาศหนาว
  - มือปืนจับตัวประกัน 2 คนในปารีส
    ใส่ข้อความที่ต้องการแจกแจงที่นี่ :