HOW DOES IT WORK?

www.ai.iapp.co.th
iApp AI APIs Website พัฒนาโดยคนไทย

ไม่มีค่าสมาชิก

ได้รับเครดิตใช้งาน 100 IC เมื่อสมัครครั้งแรก

ทดลองใช้งานฟรี

ระบบ AI (On Cloud) พร้อมใช้งานทันที

คิดราคาต่อจำนวน Request

สามารถขอ API Key ใช้งานได้ไม่จำกัด

AI PRODUCTS

Thai Natural Language Processing

AI ด้านประมวลข้อความภาษาไทย

Image Recognition

AI ด้านรู้จำรูปภาพ

Voice and Speech

AI ด้านเสียงและการพูด

Optimization and Prediction

AI การจัดเส้นทาง การส่งสินค้าหลายจุดอย่างอัจฉริยะ

การใช้และการจัดการคุกกี้
บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัดมี การใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Chatbot Widget Test