Question-Answer Generation
from Paragraph Text for Exam / Chatbot
AI เก็งคำถามคำตอบจากบทความอัตโนมัติ สำหรับการเก็งข้อสอบหรือสร้าง Chatbot
ทดลองใช้งาน

ตัวอย่างข้อความที่ใช้ทดสอบ
- ไพธอนเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการตีความระดับสูงและมีวัตถุประสงค์ทั่วไป ภาษาคอมพิวเตอร์นี้สร้างโดย Guido van Rossum และเปิดตัวครั้งแรกในปี 1991 ปรัชญาการออกแบบของ ไพธอนคือเน้นรหัสในการอ่านด้วยการใช้ตัวอักษรช่องว่าง
ใส่ข้อความที่ต้องการที่นี่ :
How does it work?
สร้างคำถามคำตอบ (FAQ) จากบทความ

สร้าง Chatbot หรือรายการคำถามคำตอบ (FAQ) จากบทความภาษาไทย

นำรายการคำถามคำตอบ (FAQ) ไปใส่ Chatbot Engine

สามารถนำเข้า Google Dialogflow หรือ Chochae Chatbot Engine ได้โดยง่าย

Chatbot พร้อมใช้งาน

ได้ Chatbot ที่สามารถตอบคำถามคำตอบที่หลากหลายจากบทความที่ใส่เข้าไป

Question-Answer Generation Features
 • สามารถสร้าง Chatbot จากบทความได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ • สามารถสร้างคำถามคำตอบได้อย่างแม่นยำสูงถึง 60% • สามารถให้มนุษย์กรองคำถามคำตอบที่ไม่ถูกต้องก่อนใส่ Chatbot ได้ • Use Case
  usecase  การใช้และการจัดการคุกกี้
  บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัดมี การใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
  โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  Chatbot Widget Test