Thai   Text
To Speech (TTS)
แปลงข้อความเป็นเสียงภาษาไทยด้วยเสียงสังเคราะห์ เด็กผู้ชายน้องไข่ต้ม ให้เสียงผู้หญิงโดยคุณซี ฉัตรปวีณ์ และเสียงสังเคราะห์อื่นๆ
How does it work?
พิมพ์ประโยคที่ต้องการสร้างเสียง

พิมพ์ประโยคภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่ต้องการสร้างเสียง

ประมวลผลด้วยระบบ AI

ระบบสร้างไฟล์เสียงตามที่ได้รับป้อนเข้ามาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Deep Learning เป็นเสียงแบบธรรมชาติเหมือนเสียงคนพูดจริง

ผลลัพธ์

เสียงพูดตามประโยคที่ได้พิมพ์
มีทั้งเสียงน้องไข่ต้มและคุณซี ฉัตรปวีณ์

Thai Text To Speech Features
 • สามารถสร้างเสียงตามข้อมูลที่ป้อน นำเข้าได้ออกมาเหมือนเสียงคนพูด ตามธรรมชาติ • สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • สามารถแก้ไขเสียงพูดได้ในกรณีที่พูดผิด โดยการพิมพ์คำอ่านช่วย


 • สามารถ Export เป็น ไฟล์เสียง MP3 คุณภาพสูง นำไฟล์นำไปใช้งานได้ • Use Case
  usecase  ทดลองใช้งาน
   

  ตัวอย่าง

  Input :   "สวัสดีครับ น้องไข่ต้ม มาแล้วฮะ"

  Output :

  Input ทดลองสร้างเสียงเลย สนับสนุนภาษาไทย